מפתח פריילוף בוקסה+ידית SUPER B" TB-CP15​" (מתאים לציר חשמלי)

תיאור

1829B 1829A