סרט הדבקה גורילה שחור לאטימת החישוק לטיובלס

תיאור

רוחב 25 מ"מ באורך 9.14 מטרים.